O nás

CropCo je technologická firma poskytujúca pre farmárov online trhovisko, kapitál a analýzi za účelom zlepšenia ich postavenia na trhu.

Máme snahu sa stať najväčšou spoločnosťou na Slovensku v oblasti dodávateľského reťazca čerstvých produktov, ktorá pomocou technologického nástroja rieši jeden z najťažších problémov v dnešnom podnikateľskom svete. 

Našim poslaním je pôsobiť ako dôverný sprostredkovateľ pri posilňovaní vzťahov na vertikálnej ako aj na horizontálnej úrovni medzi farmármi a odberateľmi v rôznych odvetviach ktorý bude predstavovať základný kameň každej transakcie.

Spájame farmárov priamo s distribútormi, výrobcami, maloobchodníkmi, hotelmi, reštauráciami a poskytovateľmi služieb pomocou nástroja, ktorý združuje obchodnú, analytickú a investičnú platformu do jedného.

Problémy
Farmári čelia cenovému riziku, asymetrii informácií, importným a exportným bariéram a oneskoreným platbám.

Odberatelia čelia problémom akými sú vyššie nákupné ceny, nízka kvalita surovín, import a vysoká volatilita cien.

Tradičný dodávateľský reťazec je vysoko diskriminačný, neefektívny, neorganizovaný a má vysokú mieru plytvania potravinami.
Riešenia
Eliminovali sme problémy prevzatím kontroly nad dodávateľským reťazcom pomocou technológií a analýz.

Vybudovali sme spoľahlivú, efektívnu a rýchlu infraštruktúru na riešenie neefektívnosti dodávateľského reťazca.

Zabezpečili sme farmárom lepšie a spravodlivejšie ceny, stály dopyt a základňu odberateľov čerstvých produktov za konkurenčné ceny.
Graph

Naša vízia

Našou víziou je vybudovať najefektívnejšiu a najväčšiu platformu dodávateľského reťazca v strednej a východnej Európe pomáhajúcu primárne farmárom s odberateľmi, cenami a investičnými príležitosťami. Chceme zmysluplným spôsobom prispieť k zlepšeniu spoločnosti a situácie s domácimi produktami. Zameriavame sa na to, aby sa inovácia stala prístupnejšou pre najrozdrobenejšie časti podnikateľského prostredia. Máme v úmysle využiť naše zdroje a silné stránky na inovácie v nových produktových kategóriách a zákazníckych segmentoch pri riešení zložitých problémov dodávateľského reťazca.

Financovanie určené pre farmárov

Financovanie investičných aktivít vo forme úveru bez pôdy alebo majetku ako zábezpeky, bude poskytované z Investičného fondu spoločnosti CropCo vytvoreného z prijatých poplatkov za poskytnuté sprostredkovateľské služby

Growers
Farmári
Spravodlivé ceny za Vaše produkty s dobou splatnosti 10 pracovných dní
Šetrenie času a peňazí spojených s vyhľadávaním nových odberateľov
Aktuálny prehľad dopytu a ponuky na trhu
Distributors
Odberatelia
Prístup k spravodlivým cenám, pričom každým nákupom ušetríte čas, strávený vyhľadávaním kvalitných dodávateľov
Čerstvé produkty od slovenských dodávateľov až k Vám do 24 hodí
Každý produkt spĺňa hygienické a kvalitatívne štandardy

Ako funguje spolupráca


Jednoduchý princíp fungovania zabezpečuje informovanosť všetkých užívateľov o fungovaní a nástrojoch spoločnosti CROPco
How it works

1.) Uzavretím obchodu medzi farmárom a odberateľom cez trhovisko spoločnosti CropCo, dochádza k spolupráci ktorá otvára príležitosti všetkým zúčastneným

2.) Vystavenie faktúr na úhradu pre všetkých zúčastnených

How it works

3.) Po prevzatí tovaru, sú všetci zúčastnení povinný uhradiť jednotlivé faktúry do 10 pracovných dní

4.) prostredkovateľský poplatok za spracovanie obchodu sa odvádza do investičného fondu spoločnosti CropCo

How it works

5.) Jednotlivé investičné príležitosti pre farmárov sú reverzne financované z investičného fondu spoločnosti CropCo

Typy obchodov

Zazmluvnenie
Obchod sa uzatvára na určité množstvo a minimálnu dobu spolupráce 6 mesiacov za vopred dohodnutých cien a tomu prislúchajúcich podmienok.
prejsť
Predsezóna
Obchod tiež známy ako FUTURES sa uzatvára v súčasnosti o povinnosti predať alebo kúpiť v budúcnosti určité množstvo za vopred dohodnutú cenu.

prejsť

Hlavná sezóna
Obchod v ktorom sa vyvíja cena na základe ponuky a dopytu na trhu v reálnom čase.
prejsť

Všeobecný prehľad

Obchodov
>

registrovaných užívateľov

Úverov
0€

hodnota uzavretých obchodov

Užívateľov
0

financovaných projektov